wiosenne kwiaty Scenariusz zajec

testy 2008 - Darmowe strony.

Temat: Ciekawe scenariusze (wygrzebane w necie)
Scenariusz zajęcia koleżeńskiego dla grupy czterolatków przeprowadzony przez mgr Aleksandrę Szydło w Miejskim Przedszkolu Nr 8 w Piekarach Śląskich. Temat zajęcia: Historia małego Tulipanka w oparciu o inscenizację opowiadania M. Różyńskiej ... do wzrostu - potrafi rozpoznać części składowe rośliny: korzeń, łodyga, liście, kwiat Metoda: słowna, obserwacji i pokazu, praktycznego działania Pomoce: sylwety do teatrzyku (cebulka tulipanowa, słonko, deszczyk, sylweta dorosłego tulipana, postacie dzieci), cebulka tulipana oraz żywy okaz kwiatu, podkład muzyczny do zabawy, materiały do pracy plastycznej – kolorowy brystol, plastelina, patyczki, korek z butelki plastikowej, tekst opowiadania M. Różyckiej [w] Wybór literatury do zabaw i zajęć w przedszkolu, red. H. Kruk. Przebieg zajęcia: 1. Zabawa ruchowa integrująca grupę pt.: „Deszczyk” (Izadik Katamar) wg Klanzy. 2. Zobaczenie inscenizacji pt.: „Historia o żółtym Tulipanie” w formie teatrzyku ... gruncie) oraz jego początkowego stadium – cebulki. Wyróżnienie podstawowych części rośliny: -korzeń -łodyga -liście -kwiat Omówienie niezbędnych warunków do życia każdej rośliny (ziemia, woda, nasłonecznienie ...) 6. Pokaz sposobu wykonania tulipana z kolorowego kartonu. 7. Indywidualna praca dzieci przy stoliku (włączenie do pracy zaproszonych gości). 8. Zakończenie zajęcia. 9. Zorganizowanie wystawki wykonanych przez dzieci prac, umieszczenie ich na planszy 10. imitującej trawę. .............................................................. Załącznik do scenariusza: opowiadanie ... wczesna wiosna. Promyki Słońca padały na żółtą główkę Tulipanka. A rano przyszły dzieci i zawołały: - Patrzcie! Pierwszy żółty tulipan zakwitł dzisiaj z rana! - Teraz już na pewno będzie wiosna!...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,47465,62287526,62287526,Ciekawe_scenariusze_wygrzebane_w_necie_.html

 

Powered by WordPress dla [testy 2008 - Darmowe strony.]. Design by Free WordPress Themes.