windy samochodowe Lublin

testy 2008 - Darmowe strony.

Temat: Metro
Do aaa - oczywiście, chodziło mi o sytuację, w której jest po windzie po każdej stronie ulicy :) - to nie są przepisy unijne, tylko prawa budowlanego, takie obiekty muszą być przystosowane dla niepełnosprawnych, więc albo winda, albo pochylnia, innej drogi nie ma. Do aaa, Ediego i innych: mam wrażenie, że Wy nie chcecie zrozumieć jednego: Plac Konstytucji, Jagiellońska, Plac na Bramie ... pod ziemię ruch samochodowy, a nie ludzi) Chcecie budować tam kładki, jak babcie z torbami będą zasuwały po schodkach, żeby przejść przez Jagiellońską, na tych bardzo wąskich chodnikach mają się zmieścić ... do takich pomysłów jak przeoranie śródmieścia Lublina trasą szybkiego ruchu - co jest przekleństwem tego miasta do dzisiaj, z drugiej nawiązuje do koncepcji miast amerykańskich - gdzie prawie nie istnieje komunikacja...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,165,51193959,51193959,Metro.htmlTemat: Niebezpieczny wąwóz
Uchwała nr 207/VIII/2003 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2003 r.w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Lublin. Na podstawie art. 18 ust 2, pkt 15 ... ust. 1 pkt 2, ust. 2 ustawy o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zmianami) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje.................... SZCZEGÓŁOWE ZASADY UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA LUBLIN Postanowienia ogólne. § 1 Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Lublin, zwane dalej Zasadami, określają : Wymagania w zakresie utrzymania ... naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi. Rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, wymagania dotyczące ich rozmieszczenia oraz utrzymania w odpowiednim stanie ... terenach wyłączonych z produkcji rolnej. Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. Sankcje z tytułu naruszenia zasad utrzymania porządku i czystości na terenie miasta Lublin.................... Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta ... okazywać na żądanie uprawnionych osób. Właściciel psa, który zamieszkuje w Lublinie, zobowiązany jest dokonać jego rejestracji oraz trwale go oznakować, poprzez wszczepienie psu pod skórę elektronicznego mikroprocesora przez lekarza weterynarii, w ... lecznicach weterynaryjnych. Rejestracja i znakowanie są bezpłatne. Przepis ust. 3, nie obowiązuje właścicieli psów zrzeszonych w Związku Kynologicznym w Polsce Oddział w Lublinie, którzy dokonują rejestracji oraz trwałego oznakowania psa na ... zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach przeznaczonych do użytku publicznego, w szczególności: klatki schodowe, windy, chodniki, ulice, place, parki, poprzez zebranie zanieczyszczeń do woreczka papierowego lub foliowego i wrzucenia ich ... Więcej na stronie internetowej UM Lublin - Biuletyn Informacji Publicznej.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,62,30634473,30634473,Niebezpieczny_wawoz.html
 

Powered by WordPress dla [testy 2008 - Darmowe strony.]. Design by Free WordPress Themes.